Sản Phẩm Tiêu Biểu

banh-chung-ngu-sac-1-1024x1024

Giá:170.000VND / banh 1,1 - 1,3kg
L/h: Thư - 0903.83.63.67

keo dua sua sau rieng

Giá: 40.000VND / hộp 300g
L/h: Thư - 0903 836 367

lạp xưởng tươi

Giá: 200.000VND / 1kg
L/h: Thư - 0903.83.63.67

banh pia dau xanh sau rieng

Giá: 40.000VND
L/h: Thư - 0903 836 367