Sản Phẩm Tiêu Biểu

keo dua sua sau rieng

Giá: 30.000VND / hộp 300g
L/h: Thư - 0903 836 367

lạp xưởng tươi

Giá: 200.000VND / 1kg
L/h: Thư - 0903.83.63.67

banh pia dau xanh sau rieng

Giá: 40.000VND
L/h: Thư - 0903 836 367

banh-tet-trung-muoi-la-cam

Giá:105.000VND / đòn 1kg
L/h: Thư - 0903 836 367