banh-tet-trung-muoi-la-cam

Giá:120.000VND / đòn 1kg
L/h: Thư - 0903 836 367

bánh tet lá cẩm hột vịt muối

Giá: 120.000VND / đòn 1,1kg
L/h: Thư - 0903 836 367

banh-tet-la-dua

Giá:120.000VND / đòn 1kg
L/h: Thư - 0903 836 367

banh-tet-la-cam-mo

Giá:90.000VND / đòn 800 gam
L/h: Thư - 0903 836 367

Trang 1 / 21 2