Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề Rau Củ Quả Các Loại Đậu, Hạt – Sylvan Learning Việt Nam

27 lượt xem - Posted on

Các loại đậu, hạt đều đem lại giá trị dinh dưỡng khác nhau cho con người. Trong bài viết này, Sylvan Learning Việt Nam sẽ san sẻ với bạn những từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Rau củ quả những loại đậu, hạt giúp bạn thuận tiện gọi tên những loại đậu, hạt có trong bữa ăn, đồng thời nâng cao vốn từ vựng của bản thân hơn nữa. 

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Rau củ quả những loại đậu, hạt

Cashew /kæˈʃuː/: Hạt điều

Products of immediate interest to Africa which are covered include cotton, cocoa, aluminium ores, copper ores, cashew nuts, cane sugar, ready-made garments, fish fillets and non-industrial diamonds.

Các mẫu mẫu mẫu sản phẩm đáng chăm sóc ngay khi đến châu Phi gồm bông, ca cao, quặng nhôm, quặng đồng, hạt điều, đường mía, quần áo may sẵn, philê cá và kim cương phi công nghiệp.

Walnut /wɔːlnʌt/: Hạt óc chó

The purpose of the standard is to define the quality requirements of inshell walnuts at the export control stage, after preparation and packaging.

Mục đích của tiêu chuẩn là xác lập những nhu yếu chất lượng của quả óc chó trong vỏ ở quá trình trấn áp xuất khẩu, sau khi chuẩn bị và đóng gói.

rau củ quả những loại đậu hạt

Almond /ɑːmənd/: Hạnh nhân

Every part of the tree is useable: the wood is used for fuel, the leaves and fruit provide forage for goats, and the oil extracted from the almonds is used in cooking and traditional medicine.

Mọi bộ phận của cây đều hoàn toàn có thể sử dụng được: gỗ được dùng làm chất đốt, lá và quả phân phối thức ăn cho dê, và dầu chiết xuất từ ​​quả hạnh được sử dụng trong nấu ăn và y học cổ truyền.

Sesame seeds /sɛsəmi siːdz/: Hạt vừng

You may find the tasty sauce and the sesame seed fragrance irresistible.

Bạn có thể thấy nước sốt ngon và mùi thơm của hạt mè không thể cưỡng lại được.

Pumpkin seeds /pʌmpkɪn siːdz/: Hạt bí

Pumpkin seed oil may be bottled in packaging of various volumes.

Dầu hạt bí ngô có thể được đóng trong vỏ hộp với nhiều thể tích khác nhau.

rau củ quả những loại đậu hạt

Pine nut /paɪn nʌt/: Hạt thông

Have you ever had fresh mountain trout with wild mushrooms and pine nuts?

Bạn đã bao giờ ăn cá hồi núi tươi với nấm dại và hạt thông chưa?

Chia seeds /Chia siːdz/: Hạt chia

A diet containing Chia seeds significantly lowers blood pressure (9.6 mm Hg).

Một chế độ ăn uống có chứa hạt Chia làm giảm đáng kể huyết áp (9,6 mm Hg).

Sunflower seeds /sʌnˌflaʊə siːdz/: Hạt hướng dương

In the past, sunflower seeds, food preparations and cured pork cuts have been significant Canadian exports to Lithuania.

Trong quá khứ, hạt hướng dương, những chế phẩm thực phẩm và thịt lợn đã được chế biến sẵn là những mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Canada sang Lithuania.

Macadamia: Hạt mắc ca

Macadamia kernels must be packed in such a way as to protect the produce properly.

Hạt mắc ca phải được đóng gói sao cho bảo vệ sản phẩm đúng cách.

rau củ quả những loại đậu hạt

Pistachio /pɪsˈtɑːʃɪəʊ/: Hạt dẻ cười

Turkish scientists have built a water-based system to turn waste from processing food like tea, olives and pistachios into valuable chemicals.

Các nhà khoa học Thổ Nhĩ Kỳ đã thiết kế xây dựng một hệ thống dựa trên nước để biến chất thải từ chế biến thực phẩm như chè, ô liu và hạt dẻ cười thành các hóa chất có giá trị.

Chestnut /ʧɛsnʌt/: Hạt dẻ

A market hall was built in 1884 for the marketing of cereals, chestnuts, apples and nuts.

Một khu chợ được xây dựng vào năm 1884 để bán ngũ cốc, hạt dẻ, táo và các loại hạt.

Soy bean /sɔɪ biːn/: Đậu nành

Producers also usually experience increased production in the crops following soy beans .

Các nhà sản xuất cũng thường tăng sản lượng trong các vụ hạt đậu nành.

rau củ quả các loại đậu hạt

Mung bean /Mung biːn/: Đậu xanh

An unsweetened porridge made with mung beans , which is often eaten in China and the Korean Peninsula .

Một món cháo không đường làm từ đậu xanh, thường được ăn ở Trung Quốc và Bán đảo Triều Tiên.

Red bean /rɛd biːn/: Đậu đỏ

This is the most common and popular type of red bean paste eaten in Chinese confections.

Đây là loại nhân đậu đỏ phổ biến và được ăn phổ biến nhất trong các loại bánh kẹo của Trung Quốc.

Peas /piːz/: Đậu Hà Lan

Those substances are plant proteins derived from either wheat, peas or potatoes, which can be an alternative to the currently authorized substance gelatine, derived from animal products.

Những chất này là protein thực vật có nguồn gốc từ lúa mì, đậu Hà Lan hoặc khoai tây, có thể là một chất sửa chữa thay thế cho chất gelatine hiện đang được phép sử dụng, có nguồn gốc từ các sản phẩm động vật.

Trên đây là list từ vựng tiếng Anh chủ đề rau củ quả các loại đậu, hạt mà Sylvan Learning Việt Nam muốn chia sẻ đến các bạn. Với những từ vựng này bạn có thể sử dụng hằng ngày trong giao tiếp. Chúc bạn nắm vững những từ vựng này và áp dụng thật thành công nhé!

Đánh giá post này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *